Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

Lista kandydatów zakwalifikowanych do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

26 marca 2021 r. w przedszkolu na drzwiach wejściowych została zmieszczona lista kandydatów zakwalifikowanych do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

WSZYSTKIE DZIECI, KTÓRYCH RODZICE ZŁOŻYLI WNIOSKI, ZOSTAŁY ZAKWALIFIKOWANE DO DALSZEGO POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO.

Przypominam o konieczności pisemnego potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola.

Należy to uczynić do dnia 7 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00.


Potwierdzenia można dokonać na 3 sposoby:

1.Wypełniając druk „potwierdzenia” dostępny w przedszkolu.
(W związku z zamknięciem przedszkola z powodu pandemii, będzie to możliwe tylko w poniedziałek - 29 marca i wtorek - 30 marca w godzinach 8.00-16.00).

2.Wysyłając pocztą elektroniczną na adres: przedszkole.markowicze@wp.pl
potwierdzenie o treści:

Potwierdzam wolę zapisu dziecka:
.........................................................
imię i nazwisko dziecka
do Publicznego Przedszkola Samorządowego w Markowiczach, do którego zostało zakwalifikowane do przyjęcia na rok szkolny 2021/2022.


Miejscowość dnia.........................
...........................................
imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego

W temacie proszę wpisać: Rekrutacja

3. Wysyłając pocztą tradycyjną na adres:
Publiczne Przedszkole Samorządowe w Markowiczach
Markowicze 11
23-415 Księżpol
potwierdzenie o treści podanej w punkcie 2.
(W potwierdzeniu wysyłanym pocztą tradycyjną liczy się data dostarczenia do przedszkola, a nie data stempla.)

Lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych zostanie zmieszczona w przedszkolu na drzwiach wejściowych przedszkola w dniu 9 kwietnia 2021 r. o godz. 12.00.


Dyrektor przedszkola
Dorota Bednarz-Żuk
Komunikat 2021-03-28, 22:23 | autor: Przedszkole Markowicze
Przedszkolowo.pl logo