Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Relacje

20 LISTOPADA OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRAW DZIECKA

Mały człowiek, duża sprawa. Mały człowiek ma swe prawa.
Strzegąc praw tych należycie, układamy dziecku życie.RODZICU!!!
• szanuj mnie, żebym szanował innych
• wybaczaj, żebym umiał wybaczać
• słuchaj, żebym umiał słuchać
• nie bij, żebym nie bił
• nie poniżaj, żebym nie poniżał
• rozmawiaj ze mną, żebym umiał rozmawiać
• nie wyśmiewaj, nie obrażaj, nie lekceważ
• kochaj mnie, żebym umiał kochać, uczę się życia od ciebie.


DZIEŃ OCHRONY PRAW DZIECKA przypomina o przywilejach najmłodszych. W Polsce obchodzony jest 20 listopada, w innych krajach 10 grudnia. 20 listopada to rocznica uchwalenia przez ONZ Konwencji Praw Dziecka w 1989r. Z kolei 10 grudnia to Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Niezależnie jednak od dnia obchodów, komunikat jest ten sam: prawa dzieci wciąż są naruszane (nawet w państwach rozwiniętych), trzeba więc stale przypominać o ich znaczeniu. Dorośli doskonale znają swoje prawa, niejednokrotnie zapominają o tym, że również i dzieci będąc częścią społeczeństwa mogą korzystać ze swoich praw zawartych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i Konwencji Praw Dziecka. Konwencja jest pierwszym dokumentem międzynarodowym, który zawiera tak szeroki katalog praw dziecka.

AKTY PRAWNE odnoszące się do dziecka to:
• Konstytucja RP
• Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka
• Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 1989r.
Relacja 2018-11-21, 17:16 | autor: Przedszkole Markowicze
Przedszkolowo.pl logo